Головна / Прес-релізи / СпецТек допоміг впровадженню RCM на Челябінському металургійному комбінаті

СпецТек допоміг впровадженню RCM на Челябінському металургійному комбінаті

Прес-релізи
СпецТек допоміг впровадженню RCM на Челябінському металургійному комбінаті
Фото: сайт Мечел

Фахівці НВП СпецТек надали консультаційні послуги з впровадження надійнісно-орієнтованого підходу до технічного обслуговування обладнання в ПАТ Челябінський металургійний комбінат.

Надійнісно-орієнтоване технічне обслуговування (НОТО), в англомовній версії відоме як RCM (Reliability-Centered Maintenance) – це методологія вибору застосовних і ефективних політик управління відмовами обладнання та формування з них програми робіт, що поєднує різні стратегії технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) і відповідає профілю ризиків, пов'язаних з відмовами.

Основна ідея RCM полягає в тому, що правила обслуговування обладнання повинні визначатися наслідками відмови, а не тільки природою і параметрами відмови. Однакове обладнання не означає однакове обслуговування, оскільки дві однакових одиниці обладнання можуть мати різну значимість для виробництва і тому різні наслідки відмови, і мати різні умови експлуатації.

Надійнісно-орієнтований підхід дозволяє визначити оптимальний набір і частоту дій, які повинні бути виконані для того, щоб обладнання продовжувало робити те, що від нього вимагається в заданих умовах.

Для впровадження подібного підходу "Челябінський металургійний комбінат залучив консультантів НВП СпецТек, які провели вступні курси навчання, виконали аудит діючої системи ТОіР і на цій основі розробили нормативно-методичні документи та провели практичні заняття щодо їх застосування.

Вступна програма навчання включила в себе курси "планування ТОіР" (16 годин) і "Надійність" (40 годин) освітнього характеру, які забезпечили учасників проекту єдиним понятійним апаратом і загальним розумінням цілей і завдань проекту.

В ході аудиту фахівці НВП СпецТек вивчили діючу систему ТОіР, виявили невідповідності та за результатами дали рекомендації щодо коригувальних дій та розвитку системи ТОіР. Зокрема, розроблені функціонально-технічні вимоги на інформаційну систему управління ТОіР. Розроблена цільова модель трансформації системи ТОіР в систему технічного обслуговування, ремонту та забезпечення надійності (СТОРіОН), яка визначає, яким чином методика RCM повинна застосовуватися в складі процесів ТОіР, з урахуванням ідей і принципів управління активами, викладених в стандартах серії ГОСТ Р 55.0.00.

Для нормативної підтримки цієї моделі розроблений документ верхнього рівня (стандарт підприємства) "Система ТОіР і забезпечення надійності", що регламентує діяльність вищого керівництва, керівників служб і фахівців структурних підрозділів, що беруть участь в процесах СТОРіОН. У свою чергу, для забезпечення його застосування розроблено набір методик, з яких методика «Процес НОТО» на верхньому рівні, а на підпорядкованому (забезпечує) рівні – методики «Визначення критичності обладнання», «Розрахунок вартості життєвого циклу», «Розрахунок індексу технічного стану», «Аналіз кореневих причин відмови», «Система KPI для аналізу надійності/ефективності ТОіР».

З метою розвитку навичок практичного застосування зазначених методик проведено два семінари, в рамках яких їх учасникам було видано індивідуальні завдання відпрацювати ці методики на трьох заданих одиницях обладнання. Після закінчення цієї роботи кожен учасник семінару представив свої результати в присутності керівництва підприємства.

Коментарі
Добавить комментарий
Комментарии (0)
Прокоментувати
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс
Увійти через:
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс